Home.Vehicles.Gear.1943 & Today.Pictures.Weblinks.Contact.

Voertuigen

 

De voertuigen vormen de basis van het historisch display Summer of 1943 England. Met veel liefde, geduld, research en sleutelen zijn en worden de wagens, rupsvoertuigen, motorfietsen en fietsen  in perfecte staat gebracht en gehouden.

 

Nadat in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) in toenemende mate vrachtauto’s, pantserwagens en vliegtuigen op het strijdtoneel waren verschenen, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door grote gemotoriseerde legers gestreden. Zeker aan geallieerde zijde, want de Duitsers bleven tot aan 1945 nog heel veel gebruik maken van paardentractie.

 

Het maakte de Tweede Wereldoorlog tot een strijd waarop snel grote terrein-winsten konden worden geboekt. De Duitsers maakten er tijdens hun Blitzkrieg in 1940 en later in Rusland dankbaar gebruik van, maar ze werden uiteindelijk ook verpletterd door de gemotoriseerde geallieerde strijdmacht. Invasielegers die snel konden opereren doordat lange colonnes vrachtwagens in een niet aflatende stroom munitie, brandstof, voedsel en uitrusting naar het front brachten.

 

Vanzelfsprekend is de door Willys Overland en Ford geproduceerde Jeep - wellicht het meest bekende WO-2 voertuig - vertegenwoordigd in het display Summer of 1943 England. Ook de Dodge weapons carriers, Amerikaans en Canadees ontbreken niet. Echter ook een aantal minder bekende en bijzondere Amerikaanse, Britse en Canadese voertuigen zijn te zien, naast een zeer bijzonder collectie motorfietsen en andere (gemotoriseerde) tweewielers.

 

Via drie rolmenu’s onder knop ‘vehicles’ zijn de voertuigen te bekijken, onderverdeeld rupsvoertuigen, wielvoertuigen en tweewielers.

Vehicles

Vehicles

 

The vehicles form the base for the historical display Summer of 1943 England.

With a lot of love, patience, research and tinkering, the cars, tracked vehicles, motorcycles and even bikes are kept in a perfect state.

 

In the First World War (1914-1918) the number of trucks, armored vehicles en airplanes on the battlefield increased. But in the Second World War, the battle was fought by large motorized army’s.

Especially at by the allied forces, because the Germans kept using traction by horses a lot until 1945.

 

 

It made the Second World War a battle in which large-scale victories could be achieved in a relatively short time. The Germans used motorized vehicles with great efficiency in their Blitzkrieg in 1940 and later in Russia, but eventually the same motorized allied forces meant their end.

Invasion armies could operate with great speed because of the ammunition, fuel, food and equipment that was brought to them by a great number of trucks.

 

 

Without a doubt, the Jeep, manufactured by Willys Overland and Ford, is included in the display of ‘Summer of 1943 England’. The Dodge weapons carrier, - American and Canadian versions - aren’t missing in our collection. But also a number of more unique and less well-known American, British and Canadian vehicles are displayed, besides a very special and unique collection of motorcycles and bicycles.  

 

 

Through three menu’s on this site, the vehicles have been divided in the categories; ‘tracked vehicles’, ‘wheeled vehicles’ and ‘(motor)cycles’.